Blog

ESG Report –   případová studie
Důraz na udržitelnost a oblast ESG se stále více projevuje i v logistice. Firmy ovlivňuje zejména legislativa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), tedy povinný reporting o udržitelnosti.

Koho se ESG týká?
NFRD
CSRD
2017
Velké banky, pojišťovny a společnosti obchodované na burze s více než 500 zaměstnanci
2024
Firmy, které se dříve řídily směrnicí NFRD
2025
Velké společnosti, které splňují 2 ze 3 následujících podmínek: > 250 zaměstnanců, obrat > 50mio €, aktiva > 25mio €
2026
Kótované malé a střední podniky
2028
Konsolidovaný reporting za mimoevropské skupiny
ESG reporting (Environmental, Social, and Governance reporting) je proces, při kterém společnosti zveřejňují informace o svých dopadech na životní prostředí, sociální oblast a správu. Tyto informace jsou obsaženy v tzv. sustainability report (zpráva o udržitelnosti). Co to přesně znamená a jak na to? Pojďme se na to podívat.
1. Co je ESG reporting?
ESG report je zpráva, kterou společnost publikuje o svých dopadech na životní prostředí, sociální oblast a správu. Tato zpráva umožňuje společnostem být transparentnější ohledně rizik a příležitostí, kterým čelí.
2. Proč je ESG reporting důležitý?
Investoři a další zainteresované strany stále více požadují od společností, aby zveřejňovaly více informací o svých udržitelných aktivitách a strategiích v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy.
Novou směrnicí se budou muset největší firmy začít řídit už od letošního roku (viz. diagram výše). Některé z požadavků směrnice budou mít přímý dopad i na dodavatele, od kterých budou reportující společnosti data z oblasti ESG vyžadovat. Mimo jiné to může být i jako zásadní důvod pro účast na různých tendrech. Pro malé a střední podniky je tedy zásadní, zda jsou a chtějí být součástí tohoto subdodavatelského řetězce. ESG reporting můžou také vyžadovat banky či investiční společnosti, které tak musí analyzovat možná rizika své investice i z hlediska udržitelnosti.
Společnost LogisCarE a.s. tuto povinnost již zahrnula do své nabídky. Od roku 2023 máme zpracovaný kompletní ESG report za Váš vozový park. Agendu za fleet management můžete s klidným svědomím nechat na nás.
Vyzkoušet řešení zdarma

Případová studie pro společnost GlobalSec a.s.
Vzhledem k počtu vozidel na operativní leasing, které společnost GlobalSec a.s. spravuje svým klientům bylo nutné část ESG reportu týkajícího se vozového parku automatizovat. Náš dodavatel nám s tímto velmi efektivně pomohl. Bez naší jakékoliv aktivity dostaneme začátkem každého měsíce vypracovanou zprávu přímo do emailu. Pro nás je to výhodné hlavně z toho důvodu, že je fluktuace vozidel dost vysoká a tím nám odpadá tato administrativní zátěž.
Jak ESG report vypadá?
Díky našemu know-how máme přesná data ohledně spotřeby CO2. Samozřejmě víme i nájezd jednotlivých vozidel a spotřebované palivo. Velmi elegantně můžeme pak všechny získaná data propojit a výstup je certifikovaný ESG report, který slouží pro potřeby velkých i malých firem.